VIGTIG INFORMATION TIL ALLE VORES GÆSTER

At der er livreddere i svømmehallen, er ingen garanti for, at ulykker ikke kan ske. Man bader altid på eget ansvar.

HUSK AT VOKSNE DER HAR BØRN MED I SVØMMEHALLEN HAR ANSVARET FOR DISSE. 
DETTE ANSVAR KAN IKKE OVERDRAGES TIL LIVREDDERNE.

For om muligt, at undgå alvorlige ulykker, skal det indskærpes at:

 • Børn under 8 år SKAL være i følge med omklædt "badende" ansvarlig voksen over 18 år.
 • Børn fra 8-10 SKAL være i følge med i følge med observerende ansvarlig voksen over 18 år.
 • Børn fra 11 år må gerne færdes alene i svømmehallen.
 • Man som forældre skal have tillid til sit barns formåen og dømmekraft før man giver barnet lov til at gå alene i svømmehallen.
 • Man straks skal råbe om hjælp og advisere livredderen, hvis man ser et uheld eller, hvis man ser nogen, der ikke kan klare sig i vandet.
 • Klubber, skoler, institutioner, fritidsklubber og lignende har samme ansvar for deres børn i svømmehallen, som de har hjemme i institutionen.
 • Dette ansvar kan ikke overdrages til svømmehallens personale.

Der ud over skal det påpeges at:

 • Svømmehallen påtager sig intet ansvar over for de opbevarede effekter.
 • Børn har adgang til modsatte køns omklædning, hvis de er under 8 år, i følgeskab med en observerende voksen.
 • Alle der ønsker adgang til svømmehallen, i den offentlige åbningstid, skal købe billet.

Klager rettes til Personalet/Centerchefen.

Personalets anvisninger eller henstillinger skal straks efterkommes

 • Det strengt forbudt at, løbe, springe, skubbe eller på anden måde bringe andre gæsters sikkerhed i fare.
 • Udspring fra vipper må kun finde sted efter personalets anvisning, ophold på trappen er forbudt.
 • Udspring på hoved må ikke finde sted i det lille bassin, eller i den lave ende af det store bassin.
 • Ingen må være i et bassin, hvor de ikke kan bunde, hvis man ikke er en god svømmer eller modtager undervisning under opsyn.
 • I den offentlige åbningstid er det tilladt at bruge snorkel og svømmefødder m.m. efter aftale med personalet.
 • Inden adgang til svømmehallen og sauna skal ALLE gæster vaske sig grundigt inkl. håret – uden badetøj.
 • Kun gæster der er iført helt og rent badetøj, har adgang til svømmehallen. Undertøj er ikke tilladt under badetøjet.
 • Efter toiletbesøg skal en ny afvaskning foretages inden adgang til svømmehal m.v.
 • Børn der endnu ikke er renlige SKAL bruge en badeble OG en lækagesikret badebuks.
 • Gæster der lider af smitsomme sygdomme, har ikke adgang til svømmehallen.
 • Det er ikke tilladt på nogen måde at forurene lokaler eller bassiner samt tilsidesætte almindelig sundheds- ordens, og sømmelighedsregler.
 • Det er ikke tilladt at fotografere, benytte mobiltelefon eller filme i svømmehallen og i bade- og omklædningsrummene.
 • Tobaksrygning er ikke tilladt.
 • Støjende og provokerende opførsel, samt leg der kan genere øvrige gæster er ikke tilladt.

Tilsidesættelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning eller karantæne

Klik her for at se Fyrtårn Tommerups generelle ordensregler.

UA-43352545-3